Istentan

Milyen az Isten, hol van, és mit csinál?
Isten kapcsolata a világgal, és személyes megjelenése a tör- ténelemben

A lélek

A lélek tulajdonságai és kapcsolata a testtel
A lélek eredete és kapcsolata Istennel

Az anyagi világ

Az anyagi világ eredete: a teremtés oka és folyamata
Isten terve és célja az anyagi világgal: az eljövendő

Az emberi létezés célja

Az emberi élet különlegessége, értelme és célja
Az ember mint közösségi lény társadalmi kötelességei

Előadók

Béres Tamás
   

Thumb

Béres Tamás (1965) evangélikus lelkész, az Evangélikus Hittudományi Egyetem (EHE) Rendszeres Teológia Tanszékének vezetője.

PhD fokozatát Paul Tillich munkáiról írt disszertációjával szerezte meg, habilitációs dolgozatát az ökoteológia témakörében írta.

Teológiai érdeklődésének előterében különféle rendszerek találkozási pontjai állnak, pl. a hittudomány és a természettudományok kapcsolata, az alkalmazott etikák egymáshoz való viszonya és a vallások párbeszéde. A tudomány és hit kapcsolatával foglalkozó Jesenius Központ alapító tagja.

Portfolio #2

Béres Tamás

Joób Máté
   

Thumb

Joób Máté (1972) evangélikus lelkész, lelkigondozó, a Semmelweis Egyetem (SE) Mentálhigiéné Intézetének egyetemi docense, az Evangélikus Hittudományi Egyetem (EHE) óraadó tanára.

PhD dolgozatát ökumenikus megközelítésben, az empíria felöl megközelítve írta az egyéni bűnbánat témakörében: A békesség élménye. Az egyéni bűnbánat kvalitatív tartalomelemzése pasztorálpszichológia szempontból (2005).

Kutatási és érdeklődési területe a bűntudat és a szégyenérzet feldolgozásának lehetőségei, a segítő szakmákban gyakorolt szerepek valamint az egyéni és közösségi spiritualitás.

Portfolio #2

Joób Máté

Kránitz Mihály
   

Thumb

Kránitz Mihály (1959), római katolikus pap, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán az Alapvető Hittan tanszék vezetője. 1990-ben doktorált patrisztikából, majd 1991-93 között Rómában ösztöndíjas a Gregoriana egyetemen. 1993-tól tanít teológiát. 1996-ban szerzett PhD fokozatot, 2000-ben habilitált. 1995-2003 között tagja az oxfordi székhelyű Nemzetközi Patrisztikus Kiadványok Társaságának (International Association of Patristic Studies). 1998-2003 között a Hittudományi kar Levelező Tagozatának igazgatója, 2003-2006 között a Katolikus Egyetem rektorhelyettese. 2006-tól az Ut Unum Sint Ökumenikus Intézet elnöke. 2007-től a Teológia c. folyóirat főszerkesztője.

Egyetemi jegyzetei mellett írásai jelentek meg a kereszténység kialakulása, elterjedése, a magyar katolikus teológia, a vallásközi párbeszéd és a keresztények egységkeresése témakörökben. Legutóbbi művei: A II. Vatikáni zsinat dokumentumai negyven év távlatából (szerk. 2002); Teológusok lexikona (szerk. 2002); Teológiai kulcsfogalmak szótára (szerk. 20032); Istenkereső tudósok (szerk. 2007); Órigenész, a hit nagy mestere (2008); Együtt az úton (2013); Hidak a vallások felé (2014).

Portfolio #1

Kránitz Mihály

Szuromi Szabolcs
   

Thumb

Szuromi Szabolcs 1972-ben született. Római katolikus pap, szerzetes. 1999-2006 között meghívott oktató a Széchenyi István Egyetem Állam és Jogtudományi Intézetében. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora, egyetemi tanár. A Magyar Kánonjogi Társaság elnöke.

Kutatási területe a középkori kánonjogtörténet, az egyházi büntetőjog, az állami egyházjog és az alkotmányjog. Folyamatosan kutatja az Európa és az USA legjelentősebb 11-13. századi kánonjogi kódexállománnyal rendelkező könyvtárait. Korai kutatásainak helyszíne volt a Stephan Kuttner Institute of Medieval Canon Law (München) és az Instituto de Derecho Euopeo Clásico (Róma-Madrid). Kutatóprofesszor az Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Jogi Karán (Spanyolország); vendégprofesszor a Christendom College-ban (Virginia, USA), az International Institute of Tribunal Studies in the Archdiocese of Los Angelesben (Kalifornia, USA,) a Pontificia Università S. Tommaso d'Aquinóban, a Collegio San Norbertóban (Róma) és az ELTE ÁJK-n. 2014-ben Magyar Érdemrend Középkeresztje polgári tagozat kitüntetést kapott.

Portfolio #6

Szuromi Szabolcs

A programokon való részvétel ingyenes!

Mindenkit szeretettel várunk!A rendezvény helyszíne

Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola nagyterme

Budapest (Csillaghegy) Attila utca 8.