Istentan

Milyen az Isten, hol van, és mit csinál?
Isten kapcsolata a világgal, és személyes megjelenése a tör- ténelemben

A lélek

A lélek tulajdonságai és kapcsolata a testtel
A lélek eredete és kapcsolata Istennel

Az anyagi világ

Az anyagi világ eredete: a teremtés oka és folyamata
Isten terve és célja az anyagi világgal: az eljövendő

Az emberi létezés célja

Az emberi élet különlegessége, értelme és célja
Az ember mint közösségi lény társadalmi kötelességei

Előadók

Sulok Zoltán
Szultán

Sulok Zoltán

1995-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Közgazdasági karán, Gazdaságelmélet szakirányon szerzett közgazdász diplomát. 1991-től a Gazdaságkutató Intézet, majd a GKI Gazdaságkutató Zrt. munkatársa, 1995-tól kutatásvezetője. Fő kutatási területei a GDP-számítások, a biztosítás, a nyugdíjpénztárak és a kereskedelem voltak.

1993 óta foglalkozik az iszlám vallással, 1995 óta muszlim. Az iszlám világ különböző országaiban neves vallástudósoktól (teológusoktól) tanult, 2014-ben iszlám vallásjogi diplomát szerzett (Islamic Online University). A vallási párbeszéd elkötelezett híve. A 2000 szeptemberében létrehozott Magyarországi Muszlimok Egyháza alapító tagja. 2001-től a Magyarországi Muszlimok Egyházának elnöke és hitoktatója. A 2010-ben létrehozott European Muslims Rights Council (EMRIC) alapító tagja.

Jelenlegi kutatási területe az iszlám közgazdaságtan. Az iszlám gazdasági rendszerét, illetve az iszlámnak a mai kor problémáira adott megoldásait bemutató cikkek és tanulmányok szerzője, iszlám vallási könyvek lektora, valamint az iszlámmal foglalkozó diplomamunkák konzulense és bírálója. Hazai és nemzetközi fórumokon rendszeresen képviseli az iszlámot, illetve a magyarországi muszlimokat.

Sulok Zoltán

Sulok Zoltán

Abdul-Fattah Munif
 

Thumb

Magyar-jemeni származású kutató, egyetemi diplomáját az ELTE BTK Sémi Filológia és Arab Tanszékén szerezte 2004-ben, PhD. fokozatát pedig 2013-ban szerezte meg nyelvtudományokban (arabisztika szakterületen), amelyet az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Tanácsa ítélt oda a kutatónak summa cum laude minősítéssel. Doktori disszertációját a Korán lexikográfiai elemzéséről írta. Szakterülete a Korán-magyarázat és a Saría (iszlám törvénykezés).

A Magyarországi Muszlimok Egyháza aktív tagja, az egyházat előadásokon, konferenciákon képviseli. Korábban publikált az Egyház „Új Gondolat” elnevezésű folyóiratában. Rövid ideig a Magyar Nemzet napilap külpolitikai szakújságírója volt. Jelenleg az arab és magyar nyelven megjelenő Kék Duna magazin publicistája.

Az ELTE BTK Sémi Filológia és Arab Tanszékén oktatott 2005 és 2007 között. Tudományos kutatóként részt vett a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában őrzött arab kéziratgyűjtemény azonosításában és katalogizálásában.

Portfolio #1

Abdul-Fattah Munif

Anwar Klára
 

Thumb

Tanulmányait a Külkereskedelmi Főiskolán kezdte, majd a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen okl. közgazdász diplomát szerzett. Tanulmányai közben ösztöndíjat nyert az Al-Azhar Egyetem Intézetébe, majd később a Kairói Egyetemre . Ezt követõen elvégezte a Lampeter Egyetemhez tartozó Európai Humán Tudományok Intézetének Saria szakát Nagy-Britanniában. Doktori disszertációját a Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskolájában írta a negyedéves GDP-becslés módszertani fejlesztésérõl.

Vezető tanácsosként, statisztikai tanácsadóként és gazdaság-statisztikusként dolgozik.

Társadalmi munkában hittant tanít a Magyarországi Muszlimok Egyházában. A vallásközi párbeszéd elkötelezett híve, több vallásközi fórum aktív résztvevõje. Legutóbbi publikációja vallási témában a Magyar Tudományos Akadémia által publikált Lélek enciklopédiájában jelent meg.

Portfolio #3

Anwar Klára

A programokon való részvétel ingyenes!

Mindenkit szeretettel várunk!A rendezvény helyszíne

Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola nagyterme

Budapest (Csillaghegy) Attila utca 8.