Istentan

Milyen az Isten, hol van, és mit csinál?
Isten kapcsolata a világgal, és személyes megjelenése a tör- ténelemben

A lélek

A lélek tulajdonságai és kapcsolata a testtel
A lélek eredete és kapcsolata Istennel

Az anyagi világ

Az anyagi világ eredete: a teremtés oka és folyamata
Isten terve és célja az anyagi világgal: az eljövendő

Az emberi létezés célja

Az emberi élet különlegessége, értelme és célja
Az ember mint közösségi lény társadalmi kötelességei

Előadók

Bakaja Zoltán
Sjámaszundara Dásza

Thumb

Vaisnava teológus, jógamester, tanszékvezető helyettes (BHF).

Első diplomáját a Zeneakadémián szerezte mélyhegedű művész-, tanár képesítéssel 1994-ben. 1990-től tagja, 1994 és 1997 között főfoglalkozású lelkésze a Magyarországi Kṛṣṇa-tudatú Hívők Közösségének. 1997-től napjainkig számos intézményben tanított, több a gaudíja-vaisnava filozófiával kapcsolatos könyvet, valamint zeneműveket publikált.

Portfolio #1

Bakaja Zoltán

Banyár Magdolna
Mahárání Déví Dászí

Thumb

Közgazdász, szociológus, főiskolai tanár, a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola rektora. PhD-fokozatát az ELTE-n szerezte a Krisna-tudat társadalomtörténetéről írt disszertációjával.

Fő kutatási területei: a hindu társadalomszemlélet, a vaisnava vallásgyakorlat teológiája és liturgiája. E témákban rendszeresen publikál. A Vallástudományi Társaság tagja, a TATTVA folyóirat főszerkesztője.

Portfolio #1

Banyár Magdolna

Magyar Márta
Mandzsarí Déví Dászí

Thumb

Vaisnava teológia diplomáját a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolán szerezte, majd a Zsigmond Király Főiskola vallástudomány mesterképzését végezte el.

Doktori tanulmányait 2010-ben kezdte meg az ELTE Atelier Európai Historiográfia és Társadalomtudomány Doktori Program keretében, s kutatási területe az ortodox hinduizmus két filozófiai iskolája, a jóga és a bhakti keresztezési pontjainak intellektuális története a 19. századi bengáli teológus, Bhaktivinoda Ṭhākura műveiben.

A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola adjunktusa, a vaisnava teológia, illetve a vaisnava jógamester szakokon tanít szanszkrit nyelvet, szentíráselemzést, vaisnava istentant, világvallásokat, valamint a vaisnava szentek életével foglalkozó tárgyakat.

Portfolio #3

Magyar Márta

Sivaráma Szvámí
   

Thumb

Létai (Sonnenschein) Péter, (Krisna-tudatú közösségben használt nevén: Sivaráma Szvámi) 1949-ben született Budapesten. 1956-ban szülei Kanadába emigráltak, így iskoláit ott végezte.

1973-ban a Krisna-tudat Nemzetközi Szervezete (az ISKCON) alapító lelki tanítómestere, A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada tanítványa lett, majd 1979-ben a lemondott szerze- tesi (szannyásza) rendbe lépett. Jelenleg az ISKCON nemzetközi irányító testületének (GBC) tagja. Magyarországon, Angliában és Indiában több mint hatszáz tanítványa él. Több filozófiai és teológiai tárgyú könyve jelent meg magyar és angol nyelven.

A Magyarországi Krisna-tudatú Hővok Közösségöt 1987 óta vezeti; a közössög bejegyzett egyház Magyarországon,két nagyobb templommal, vidéki központokkal, saját főiskolával, valamint egy kulturális központtal és biofarmmal Somogyvámoson. 2009-ben a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjével tüntették ki karitatív, humanitárius és értékteremtő munkájáért.

Portfolio #6

Sivaráma Szvámi

Sonkoly Gábor
Rádhánátha Dásza

Thumb

Sonkoly Gábor (1969) a történelemtudomány kandidátusa, az ELTE BTK Nemzetközi dékánhelyettese, egyetemi docens, az “Atelier” Európai Historiográfia és Társadalomtudományok Tanszék és Doktori Program vezetõje.

A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola címzetes fõiskolai tanára. Európa, India és Brazília több egyetemén tanított. Palládium (2002) és Cziráky Antal (2012) díjas, valamint a francia Akadémiai Pálmák Rendjének lovagja.

Portfolio #1

Sonkoly Gábor

Tasi István
Ísvara Krisna Dásza

Thumb

Tasi István (1970) az Eötvös Lóránt Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végzett kulturális antropológusként 1997-ben. Vaisnava teológus diplomáját 2005-ben kapta. PhD tanulmányait az ELTE BTK történelem szakán végezte, disszertációját tudománytörténeti témában védte meg 2016-ban.

Jelenleg a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola adjunktusa. Vezetésével működik a Védikus Tudományok Kutatóközpontja, amely különféle tudományterületeken vizsgálja a modern tudomány és a vaisnava filozófia közötti összefüggéseket. Emellett az Értelmes Tervezettség Mozgalom (Értem) egyesület elnökségi tagja.

Kutatási területei: a hinduizmus irányzatai; összehasonlító vallásfilozófia; a modern tudomány kulturális hatásai.

Könyvei: Ahol megáll a tudomány (1999); A természet IQ-ja (2002, angolul 2009); Kereszténység és Krisna-hit: párhuzamok és eltérések (2004); Mi van, ha nincs evolúció? (2007).

Portfolio #3

Tasi István

Tóth-Soma László
Gaura Krisna Dásza

Thumb

1991-ben végzett a Szegedi Tudományegyetem biológia-kémia szakán. Pályáját biológusként kezdte, majd érdeklődése a keleti filozófiák és szemléletmód felé fordult. Közel hét évet töltött Indiában. 1998-tól a kalkuttai Rabindra Bharati Egyetemen hindu vallásfilozófiát és védikus pszichológiát tanult, s ugyanitt 2003-ban filozófiai doktorátust (PhD) is szerzett.

Jelenleg a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Elméleti és Alkalmazott Jóga-tudományi Tanszékének vezetője, a főiskola rektorhelyettese. Intézményében hindu és vaisnava vallásfilozófiát, szentíráselemzést és jógaszentírásokat oktat. Számos könyvet publikált, ismeretterjesztő filmeket készített, és gyakran tart előadásokat az ország különböző felsőoktatási intézményeiben.

Portfolio #3

Tóth-Soma László

A programokon való részvétel ingyenes!

Mindenkit szeretettel várunk!A rendezvény helyszíne

Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola nagyterme

Budapest (Csillaghegy) Attila utca 8.