Istentan

Milyen az Isten, hol van, és mit csinál?
Isten kapcsolata a világgal, és személyes megjelenése a tör- ténelemben

A lélek

A lélek tulajdonságai és kapcsolata a testtel
A lélek eredete és kapcsolata Istennel

Az anyagi világ

Az anyagi világ eredete: a teremtés oka és folyamata
Isten terve és célja az anyagi világgal: az eljövendő

Az emberi létezés célja

Az emberi élet különlegessége, értelme és célja
Az ember mint közösségi lény társadalmi kötelességei

Előadók

Darvas István

Thumb

Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem (ORZSE) rabbi szakán végzett 2005-ben. Először a Nagyfuvaros utcai zsinagógában rabbi, majd 2010-től a Dózsa György úti vallási közösség vezetője, mellette tanársegédként oktat az ORZSE-n. 2013 október óta az egyetem zsinagógájának rabbija. A zsinagóga mellett állandó elfoglaltságot adnak az egyetemi órái, illetve a Zsidó Levéltár, ahol 2013 augusztus óta dolgozik.

Portfolio #1

Köves Slomó

Köves Slomó

Thumb

Budapesten született 1979-ben. Ortodox rabbi, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége alternatívájának szánt, attól független Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) egyik alapítója, vezetője, az óbudai zsinagóga rabbija.

1993 és 2003 között tanulmányokat folytatott az izraeli Tomchei Tmimim, a Pittsburgh-i Achei Tmimim Yeshiva Highschool, a francia Institut Superieur D’etudes Rabbiniques et Talmudiques és a New York-i Central Lubavitch Yeshivoth talmud- és rabbiiskolákban. Később letette a hivatalos tóramásoló (szofer), és a rituális körülmetélő (mohel) vizsgákat is.

Hazatérve folytatta világi egyetemi tanulmányait, történelmet hallgatott a Debreceni Egyetemen, majd ugyanitt PhD fokozatot szerzett 2007-ben magyar zsidó történelem témában. Disszertációja 2008-ban a Noran kiadó által, a Zsidó szakadás címmel került kiadásra

Köves Slomót 2003. január 7-én Budapesten avatta rabbivá, Mordecháj Elijáhu, Izrael Állam főrabbija, Mordecháj Jeroszlávszki, az izraeli Chábád Rabbitanács vezetője és Oberlander Báruch, a magyarországi Chabad Lubavics mozgalom vezető rabbija.

2010-ben kezdeményezésére széleskörű közösségi és társadalmi, valamint nemzetközi összefogással és támogatással újra megnyílt Budapest legrégibb zsinagógája, az Óbudai Zsinagóga.

2012. május 2-án a Magyar Honvédség tábori főrabbijává nevezték ki.

Portfolio #1

Köves Slomó

Róna Tamás

Thumb

1975. április 30-án született, Budapesten.

1997-től az Országos Rabbiképző Intézetben kezdte meg tanulmányait a judaisztika tanári, s ezzel párhuzamosan a rabbiképző szakon. Ugyanebben az évben a zsidó kollégium nevelőtanára.

2000-ben a jeruzsálemi Machon Sechter Intézetben tanult fél éven keresztül pedagógiát, szociológiát, judaisztikát, vallásbölcseletet, Talmudot, valamint T’nachot, amit kiváló eredménnyel végzett el.

Judaisztika tanári diplomáját 2001-ben, rabbi végzettségét pedig 2005-ben, kiváló (summa cum laude) minősítéssel szerezte meg.

1997-ben az egyetem rektora ajánlására Dr. Feldmájer Péter, a MAZSIHISZ elnöke kéri fel, hogy tanári és hitéleti feladatokat lásson el Kecskeméten.

2003 óta az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem tanára, 2007 óta kinevezett egyetemi tanársegéde.2011-től egyetemi adjunktusa az intézménynek.

A Keresztény-Zsidó Társasággal 1998-tól járja az országot, melynek keretében előadásokat tart, konferenciákon vesz részt. 2005-től a Társaság elnökségi tagja, 2009-től pedig a Keresztény-Zsidó Tanács elnökségi tagja. 2014-től társelnöke.

2004–2007 között az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Vallástudományi Doktori Iskolájában folytatta tanulmányait, ahol 2007. december 19-én kiváló (summa cum laude) záróvizsgát tett.

2011.szeptember 22-én sikeresen védte meg Ph.D. értekezését.

Portfolio #1

Róna Tamás

Szécsi József

Thumb

Vallásfilozófus, a Keresztény-Zsidó Társaság főtitkára

1948-ban született Szegeden. 1966-tól folytatott teológiai tanulmányokat a Római Katolikus Hittudományi Akadémián (=Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar), ahol 1974-ben teológiai doktorátust szerzett. 1973-1975 között további tanulmányokat folytatott az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán (Sémi filológiai - Arab tanszéken, ill. Ókortudományi - Asszirológiai tanszék). 1975-1980 között az Országos Rabbiképző Intézetben tanult, majd ösztöndíjjal egy-egy évet tölt külföldi egyetemeken: 1999 Braham Intézet - New York.; 2000 Yad Vasem Intézet – Jeruzsálem.

1999-től az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetemen tanít - a Nyelvi Lektorátus és Művelődéstörténeti Tanszék munkatársaként.

1994-ben a Keresztény-Zsidó Társaság elnöke lett. 1996-ban Scheiber Sándor díjjal tüntették ki. 2001-től szerkeszti a „Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyvet”.

Több keresztény teológiai főiskolán tanított biblikus tantárgyakat, jelenleg az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem (OR-ZSE) egyetemi docense, a Baptista Teológiai Főiskola főiskolai docense valamint a Zsigmond király Főiskola tanára.

Portfolio #3

Szécsi József

A programokon való részvétel ingyenes!

Mindenkit szeretettel várunk!A rendezvény helyszíne

Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola nagyterme

Budapest (Csillaghegy) Attila utca 8.