Istentan

Milyen az Isten, hol van, és mit csinál?
Isten kapcsolata a világgal, és személyes megjelenése a tör- ténelemben

A lélek

A lélek tulajdonságai és kapcsolata a testtel
A lélek eredete és kapcsolata Istennel

Az anyagi világ

Az anyagi világ eredete: a teremtés oka és folyamata
Isten terve és célja az anyagi világgal: az eljövendő

Az emberi létezés célja

Az emberi élet különlegessége, értelme és célja
Az ember mint közösségi lény társadalmi kötelességei

Iszlám és vaisnavizmus

A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola vallásközi beszélgetés-sorozatot indított 2014. szeptemberétől, melynek keretében a világvallások tudós és gyakorló képviselői bepillantást adnak vallásuk legfontosabb teológiai témáiba.

A program különlegességét az adja, hogy nem csupán párhuzamosan beszélgetünk ugyanarról a témáról, kevéssé reflektálva a másik vallás álláspontjára, hanem szisztematikusan feltárjuk a teológiák hasonlóságait és különbözőségeit. Hiszünk abban, hogy kölcsönösen gazdagítani tudjuk egymást!

Mivel minden vallást ugyanazon tematika szerint vetünk össze, így végül – legalábbis elméletileg – lehetővé válik a programban szereplő vallások mindegyik másikkal való összehasonlítása is.

Az egyik vallás – házigazdaként – mindig a vaisnavizmus, a hinduizmus legnagyobb felekezete lesz. Egy szemeszterben egy vallást (és a vaisnavizmust) négy alkalom keretében tárgyalunk meg.A beszélgetések menete


Programpont Leírás
1. A találkozó megnyitása, a levezető bemutatja a feleket, ismerteti a párbeszéd menetét és a kérdezés szabályait
2. A felek egy percben köszöntik a közönséget
3. A muszlim, majd a vaisnava fél kifejti az első kérdéskört
4. Hozzászólások a másik fél által elmondottakhoz, beszélgetés
  • melyek az azonos vagy hasonló pontok, és
  • melyek a különbözőek a másik tanításhoz képest;
  • e különbségeket hogyan értékeli: jelentős eltérések, amelyek nem békíthetők össze egymással; vagy pedig nem olyan jelentősek, és ezért lehetnek kölcsönösen gazdagítók.
5. Hozzászólások a másik fél által elmondottakhoz, beszélgetés
6. A közönség rövid kérdései (legföljebb két mondat), válaszok
7-10. Az 3–6. lépések ismétlése a második kérdéskörrel kapcsolatban, de most a vaisnava fél kezdi
11. A levezető lezárja a találkozót, beharangozza a következőt, elköszön


A beszélgetés-sorozat programja


A programokon való részvétel ingyenes!

Mindenkit szeretettel várunk!A rendezvény helyszíne

Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola nagyterme

Budapest (Csillaghegy) Attila utca 8.